Bảng điểm chớp cháy của tinh dầu tự nhiên

1. Bảng điểm chớp cháy của tinh dầu trên 60 ° C

Danh sách tinh dầu có điểm chớp cháy  trên 60°C      :         Điểm chớp cháy – ° C

Cánh Kiến Trắng (Benzoin)           110

Phong Lữ (Geranium)                    97

Hoàng Đàn (Cedarwood)              93

Hoa Cúc Đức (Chamomile)           93

Nhựa Thơm (Myrrh)                      93

Sả Hồng (Palmarosa)                     93

Hoắc Hương (Patchouli)                93

Đàn Hương (Sandalwood)            93

Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang)           91

Quế (Cinnamon)                             87

Đinh Hương (Clove)                       87

Tiểu hồi cần (Aniseed)                  84

Gỗ Hồng (Rosewood)                   84

Sả Java (Citronella)                       81

Thủy Xương Bồ (Calamus)           80

Cây Neem Ấn Độ (Neem)             76

Xô Thơm (Clary Sage)                   75

Tía Tô Đất (Melissa)                      75

Húng Quế (Basil)                           73

Sả Chanh (Lemongrass)               71

Bạc Hà (Peppermint)                    71

Cỏ Roi Ngựa (Lemon Verbena)   69

Hoa Oải Hương (Lavender)          68

Gừng (Ginger)                                67

Hoa Cam (Neroli)                          67

Oải hương (Lavandin)                  66

Phong Lữ (Geranium)                  65

Thông (Pine)                                  65

Tiểu Hồi Hương (Fennel Sweet) 62

Kinh giới (Oregano)                      61

2. Bảng điểm chớp cháy của tinh dầu dưới 60 ° C

Tinh dầu có điểm chớp cháy dưới 60 ° C Điểm chớp cháy – ° C

Rau Mùi (Coriander )                       60

Tràm Trà (Tea Tree)                          59

Bạc Hà Lục (Spearmint)                   57

Thì là Ba Tư (Caraway)                     56

Cam Hương (Bergamot)                  55

Tiêu Đen (Black Pepper)                  54

Hiền Nhân (Sage)                              54

Thyme (50% Red Thyme)                54

Tràm Gió (Cajeput)                           52

Bài Hương (Hyssop)                         52

Kinh Giới (Marjoram)                      52

Cúc La Mã (Chamomile)                 51

Trầm Hương (Frankincense)           51

Cúc Bất Tử (Helichrysum)               51

Hạt Cà Rốt (Carrot Seed)                49

Hạt Thì Là (Dill Seed)                       48

Chanh (Lemon)                                 48

Chanh Sần (Lime)                             48

Quýt (Mandarin)                              48

Bưởi chùm (Grapefruit)                  46

Cam (Orange)                                   46

Long não (Camphor)                       45

Trắc Bách Diệp (Cypress)                42

Nhục Đậu Khấu (Nutmeg)              42

Mê Điệt (Rosemary)                        42

Đỗ Tùng (Juniper Berry)                  41

Cúc Vạn Thọ (Tagetes)                     25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *